Banki károsultaknak

Tájékoztató
a deviza alapú és forint banki hitel/kölcsön/lízing/bankkártya szerződések tisztességtelen szerződési feltételeinek törléséről
(ingatlan fedezetű, gépkocsi és személyi kölcsönök esetén)
(2021.01.11.)

Ebben a tájékoztatóban arról olvashat, hogyan tudja megoldani kölcsöntartozását. Sajnos a tudnivalók rendkívül bonyolultak és napról napra változnak, ezért csak a legfontosabbakat és azt sem részletesen kívánjuk itt ismertetni.

A havi első törlesztőrészletnyi befizetés kell!
Egy alaptételt rögzítsünk: annak tudunk segíteni, aki a szerződéskötéskori első törlesztőrészletét ma is képes előteremteni. Hogy ez miért fontos? Azért, mert:
először is a bírósághoz nem szociális segítségért fordulunk, hanem az emelkedő törlesztés lefaragásáért. Ne higgye azt a bíró, hogy azért perelünk, mert nem akar fizetni az Ügyfél;
általában -még pernyertesség esetén is- tartozik az Ügyfél, tehát saját (jogos) kölcsöntartozását csökkenti (nem kell más bankhoz fordulni);
a bíróság pernyertesség esetén elvárja az azonnali és egyösszegű teljesítést, ezt valamiből finanszírozni kell;
Ízelítőül: 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény az érvénytelenség jogkövetkezményeiről
4. Az érvénytelen szerződés alapján kölcsönösen teljesített szolgáltatások visszatérítése is csak kölcsönösen és egyidejűleg történhet. Csak az a fél követelheti eredményesen a neki visszajáró szolgáltatást, aki egyben vállalja, hogy maga is visszatéríti a számára teljesített szolgáltatást és erre képes is.
ha a bíróság elfogadná a részletfizetést, akkor sem engedné az eredeti törlesztőrészlet alatti teljesítést;
azonnali, egyösszegű teljesítést úgy lehet elérni, ha egy másik banktól –az eredeti törlesztőrészlet magasságában- kölcsönt vesz fel az Ügyfél (vagy családtag, rokon, barát, aki nem KHR listás).

Pénzügyi megoldás
És fogalmazzuk meg a célt: pernyertesség esetén is rendezni kell a tartozást. Nem a pernyertesség a cél, hanem a tartozás végleges rendezése. Tehát induljunk ki mindjárt a pénzügyi rendezésből (faktorálás, azaz a követelés egyösszegű kivásárlása) és ehhez szorítsuk le a vételárat a követelés lerontásával. A követelés vitatása, peresítése nagy mértékben csökkenti a követelés értékét és így alacsonyabb összegen "kihozható" a bankból a követelés. Tehát a per, a pernyertesség nem cél, hanem eszköz a pernyertességhez közeli összegen történő tartozás kiváltáshoz.

Faktorálni csak felmondott szerződést lehet, akkor meg már KHR listán van az adós. Kell egy harmadik személy, aki nincs a szerződésben és kölcsönfelvételre alkalmas vagy egyéb úton (pl. ingatlan eladás) a faktorálás finanszírozható. A kölcsön felvehető a kölcsönnel terhelt ingatlanra, akár annak a harmadik személy által történő megvásárlásával. Segíthet a kölcsönfelvevő lakás takarék pénztári előtakarékoskodása.

Nem sorolva az összes perelhetőségi lehetőséget csak példaként:
1. Ptk. szerint Tisztességtelenség)
Az érvénytelenségi (=semmisségi) perben a Kúria 2/2014. PJE határozata (árfolyamkockázat tisztességtelensége) alapján szinte minden deviza szerződés támadható (alperesként még a vállalkozók, cégek szerződései is). Az elszámolás egyszerű: szerződéskötéskori MNB árfolyamon forintosítódik a szerződés, azaz az első (eredeti) forint törlesztőrészlet összeszorzása a futamidő hónapjaival. Akinek kezelési költséget, bevizsgálási, szerződéskötési díjat, folyósítási jutalékot számoltak fel, az visszajár, illetve beszámítható a fennálló tartozásba.
A bírói gyakorlat persze sokkal zordabb képet mutat: ha volt kockázatfeltárás, akár külön aláírással, akár a szerződésben, akár az üzletszabályzatban, akkor már tisztességesnek tartja a bíróság a kockázat átterhelését. Tisztességtelenség esetén nem az eredeti kamattal számolja a törlesztőrészletet, hanem a LIBOR (0-2%) helyett a BUBOR (8-10%) értékével, azaz kb. +8%kal növelt értéken.

Az árfolyamrés perlését újra elővettük, de most az eredeti állapot helyreállítását kérjük. Az elszámolás a felvett és a visszafizetett össze g különbsége.

A közjegyzői felmondás tisztességtelensége a végrehajtást szünteti meg.

2. Hpt. szerint
Emellett, ha a fogyasztói vagy lakás kölcsön szerződés ütközik a Hitelintézeti Törvény [Hpt.] rendelkezéseibe, akkor az elszámolás alapja lehet a forintba felvett és visszafizetett összeg különbsége azzal, hogy a pénz használatáért a mindenkori MNB alapkamatot is meg kell fizetni. Teljes semmisséget okoz a törlesztőrészletek meghatározásának hiánya, a költségek feltüntetésének hiánya, így különösen a lakáskassza, élet-vagyon-casco biztosítás, számlanyitás, vezetés költsége. Jellemzően a türelmi idős szerződések is érvénytelenek, ha nincs meghatározva a türelmi idő utáni törlesztőrészlet.
A Kúria 2016 júniusában felülírta a törvényt és a fenti adatok hiányában is érvényesnek mondja ki a szerződést, ha kiszámítható a Kölcsönösszeg, törlesztőrészlet. Ha költség nincs feltüntetve, az sem okozza a szerződés semmisségét, legfeljebb azt a tételt nem kell fizetni.

3. Mikor pereljen
Ingatlan fedezetes –közjegyzői okiratos- szerződéseknél a Végrehajtásban "kötelező", azért, hogy a végrehajtás felfüggesztésre kerüljön, felmondás után a végrehajtás elkerülése érdekében, fizetési hátralék esetén a felmondás megelőzése miatt.
Figyelem! A 2018.01.01 után indított per már véd a végrehajtástól, a perben a végrehajtás felfüggeszthető. Árverést követően viszont már nem lehet megállítani a végrehajtást, csak a túlfizetés kérhető vissza érvénytelenségi perben.
A cél a követelés vitatása, értékének lerontása a kivásárláshoz.
------------------------------------------------------------

Számolja ki a szerződéskötéskori árfolyammal a mai napig keletkezett tartozását. Ha a befizetett összeg magasabb, akkor 15.000Ft illetékkel indítható a per. Ha az egyenleg tartozást mutat, akkor a fent kiszámított tartozás szerinti összeg 6%-a lesz az illeték. Ott viszont költségkedvezmény kérhető, de csak az illeték előlegezésének mellőzésére, nem az egész perköltségre.
------------------------------------------------------------

Az autósok (közjegyzői tartozáselismerés nélküli kölcsönök) akár le is állhatnak a fizetéssel, ha ilyen számítással visszafizették már a kölcsönt. A KHR listára kerülésre számítani kell, a forgalomból kivonásra számítani lehet.
------------------------------------------------------------

Sokan kérdezik: az ő bankjuknál nyertünk-e már, az a fajta szerződés perelhető-e?
A per nem bankfüggő! A szerződések egy bankon belül is több konstrukcióban készültek, tehát széles a skála, nem ebből kell kiindulni. A deviza elszámolású szerződések mindegyike perelhető.