Banki károsultaknak

Ebben a tájékoztatóban arról olvashat, hogyan tudja megoldani kölcsöntartozását. Minden szó fontos, kérem türelmesen olvassa végig.

Mindenek előtt a Kúria és a Parlament döntéseiről:

1. A Kúria 2013. decemberi döntése után (6/2013.PJE.)
A Kúria szerint a semmisség megállapítása után nem az eredeti állapotot kell helyreállítani forint elszámolással, hanem folytatni a devizakölcsönt –a semmisségi okok kiküszöbölésével- devizaelszámolással.
„Menekülési utat” jelenthet érvénytelenség megállapítása esetén, ha a tartozást forint alapon MNB alapkamattal egyösszegben ki tudja fizetni az adós.

3. A Kúria 2014. júniusi döntése után (2/2014.PJE.)
A Kúria megengedte az árfolyamkockázat tisztességtelenségének megállapítását, ha a kockázat az adós számára nem volt korlátlan.
A banknak kell bizonyítania, hogy az adóst tájékoztatta az árfolyamkockázatról (kockázatfeltáró nyilatkozat);
Az adósnak kell bizonyítania, hogy a kockázat nem volt korlátlan (pl. csak "x" %-ot, vagy "x" forintot fog emelkedni, illetve nem lépi túl a forint kölcsön törlesztőrészletét).
A Kúria kizárta a Hpt. 213.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti semmisség alkalmazását az árfolyamrés feltüntetésének hiánya miatt, ha azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg, mert az tisztességtelen feltétel, így nem létező költség.
Csak akkor érvényesíthető a teljes semmisség, ha az adós elismeri, hogy vele a pénzváltást, és hogy ez költséggel jár, egyedileg megtárgyalták. Ahol a bank devizaszámlát is vezet, ott valóságos pénzváltás is történt, ha ezt egyedileg megtárgyalták, nem tisztességtelen feltétel és ezen költséget (árfolyamrés) a szerződésben fel kellett volna tüntetni. A hiánya a teljes szerződés semmisségéhez vezet.

A) Rövid összefoglaló
B) A kapcsolattartásról
C) Alapelvünk
D) SZOLGÁLTATÁSAINK

A) Rövid összefoglaló

I. Adós intézkedése
Mindenek előtt igyekezzen megállapodni a Hitelezővel és a folyamatos fizetést fenntartani legalább az eredeti forint törlesztőrészlettel.
Gépkocsi kölcsön esetén 5 év után kérje vissza az autó törzskönyvét.

II. Perek fajtái
A perek megértése bonyolult, itt csak az alapokat ismertetjük:
1. Végrehajtás megszüntetés iránti per (Pp. 369.§)
A végrehajtás azonnal felfüggeszthető,
eredménye a végrehajtás megszüntethetése,
a semmisséget nem állapítja meg!
(Végrehajtásban más intézkedésben nem érdemes gondolkozni, ezt viszont feltétlenül el kell indítani.)

2. Semmisség megállapítása (Ptk. 239/A.§)
A végrehajtást nem függeszti fel,
de jogerős pernyertesség után végrehajtás közjegyzői záradékkal nem rendelhető el,
a szerződés semmisségét nyilván megállapítja.
(Annak érdemes indítani, aki még kb. jó egy évig el tudja kerülni a közjegyzői végrehajtást, illetve a gépkocsi hiteleknél a törzskönyvet nem tudja visszakérni.)

3. Elszámolás (marasztalási per Ptk. 237.§, 239.§, 361.§)
Az előbbi perek bármelyikének nyertessége esetén a Hitelező fogja kérni az elszámolást az átadott pénz visszafizetésére.

III. Jelzáloghitelesek perei

1. Hatályos szerződéseknél
Közjegyzői okirattal vállalt kölcsönöknél, -ha egy évig még tudja fizetni a kölcsönt, meg tud állapodni, stb.- akkor indítsa el a semmisségi pert (szerződés érvénytelenségének megállapítása), amely eredménye, hogy végrehajtás nem indulhat a közjegyzői okirat alapján. (Perben -jogerős ítélet előtt- végrehajtás felfüggesztése nem kérhető, ezért kell vigyázni, hogy 1 évig végrehajtás ne induljon.)

2. Felmondott szerződéseknél
Ha egy évig nem tudja fenntartani a kölcsönszerződését, akkor a végrehajtásban kell a végrehajtás megszüntetési keresetet előterjeszteni. Itt már a kereset beadásával egyidejűleg kérni lehet a végrehajtás felfüggesztését.

3. Egy vagy két per?
Aki nagyobb biztonságot szeretne, mindenképpen elindítja a semmisségi keresetet, számolva azzal, hogy végrehajtásban újabb pert kell kezdenie. A végrehajtási perben a semmisséget a bíróság nem mondja ki, csak a végrehajtást szünteti meg, így nem felesleges semmisségi per. Ilyen esetben a második, azaz a semmisségi pert elegendő részleges érvénytelenségre hivatkozással elindítani, amely így nem a teljes kölcsönnek megfelelő magas illetékkel és perköltséggel jár, hanem elegendő 36.000Ft illeték is.

IV. Személyi kölcsönös, gépkocsi hiteles perek

1. Ahol nincs közjegyzői tartozás elismerés, megvárhatja, amíg a hitelező indítja a pert.
Közjegyzői fizetési meghagyás
Ellentmondással kell élni 15 napon belül. A bíróság fogja értesíteni a tárgyalás napjáról. Ezzel a "bírósági csomaggal" kell ügyvédhez fordulni: alperesként, ellenkérelemmel kell érvényesíteni a szerződés semmisségét.

2. Mégis csak perelni kell gépkocsi kölcsönnél, ha:
az nem kölcsönszerződés, hanem lízing (hitelező a tulajdonos, adós az üzembentartó);
az opciós/vételi jog alapján a hitelező megveszi a gépkocsit (szerződéskötést követő 5 éven belül);
nem szeretne BÁR/KHR listára kerülni (félve más kölcsön felmondásától fizetőképessége változása miatt)

B) A kapcsolattartásról

1. Szakmai és társadalmi felelősségünk azt diktálja, hogy sok érdeklődőnek segítsünk, ezért -műszaki nyelven szólva- "futószalagra tettük" a működésünket. Azaz szigorú szabályokkal igyekszünk hatékonyabbá tenni az Önök kiszolgálását. Ha Önök betartják, több érdeklődőnek tudunk tanácsot adni a minőségi munkavégzés megtartása mellett.
2. Kérésünk: telefonon csak ügyeleti időben keressenek (hétfő 08:00 és 09:00 között, de ha foglalt a szám, tovább is);
emailen a tárgy és a mellékletek megjelölését a BP jelzéssel kezdjék, hogy felismerjük: Ön a Bátor Program keretében, a tájékoztató ismeretében kérdez;
faxon ne keressenek, mert számunkra rendkívül költséges (festék, papír).
3. A deviza alapú/elszámolású szerződéseket ismerjük, nincs szükségünk azok előzetes tanulmányozására a peresíthetőség eldöntéséhez.
4. Emailen nem érdemes részletes tájékoztatást adni a havi törlesztő részletek emelkedéséről, a visszakövetelt kölcsön magyarázhatatlanul magas összegéről, mert ezeket mind ismerjük. Jogi tanácsokat sem érdemes adni, mert a peresítést nem Önök fogják meghatározni, hanem a (naponta változó!) bírói gyakorlat alapján kell eldöntenünk. Egyszerűen szólva teljesen felesleges a szerződés történetéről írni. Válaszolnunk pedig azért nem érdemes, mert rettenetesen időt rabló és a tájékoztatás vagy alapos, amelyet így az érdeklődő nem nagyon ért, vagy lényegretörő, de azt félre fogja érteni az érdeklődő. Tehát az email csupán bejelentkezésre, tájékoztató kérésére alkalmas. (Kérem a fenti sorokat ne tekintsék a mi nagyvonalúságunknak, inkább a gyakorlat mutatta hatékonyság szükségletének.)
5. Telefonos érdeklődés előtt célszerű a tájékoztatót tanulmányozni. Ehhez segít az emailes bejelentkezésük, amelyre válaszul megküldjük a tájékoztatónkat. Az emailes érdemi válasz helyett telefonon hatékonyabb a tanácsadás, mert ott annyit és úgy mondunk el, hogy az érdeklődő megértse és személyre szabottan tudja a saját feladatát az ügye intézésében. Ha foglaltak vagyunk, ismételje meg a hívást az ügyeleti idő végén.
6. Személyes tanácsadásra az jelentkezzen, aki a telefonos "kiképzésen"/tanácsadáson átesett és a tájékoztatónkat megkapta, elolvasta.

7. Forint és eredeti deviza kölcsönt nem perelünk!
A fenti "nagyüzemi" munka nem igaz sem a külföldi devizában/valutában felvett és abban törlesztendő, sem a forint kölcsönökre! Ott csak a szerződés ismeretében lehet dönteni. Általános elvünk, hogy minden deviza alapú elszámolású kölcsönt perelni kell, de az eredeti deviza vagy tisztán forint kölcsönöket viszont nem érdemes. Az előbbire még nincs jó szakmai gyakorlatunk, az utóbbin csak a kamatemelés lehet esetleg törölni, amely havi néhány ezer forint csökkenést jelenthet csak.

8. "Kötelező" fellebbezés
Még egy általános elv: csak az kezdjen bele a perbe, akit nem tör meg a kudarc, a pervesztesség és a kapcsolódó költségek. Aki az elsőfokú pervesztés után megáll, az inkább el se kezdje, mert a többi sorstársának is árt. (Az elmúlt időszak tapasztalata, hogy az elsőfokon elbukott pereket másodfokon megnyertük. A fellebbezéssel az ügyfeleink a kölcsönösszeg 20%-át tették kockára!)

C) Alapelvünk

A Bátor Program mottója: van megoldás, ha teszünk érte (gazdálkodási, jogi érdekszövetségben).
A Bátor Program tanácsa: perelünk, fizetünk, megállapodunk (az eredeti, első havi Ft törlesztő részlettel azonos törlesztéssel)
A devizahitel károsultaknak az összefogás és közös fellépés egyik megoldásaként javasoljuk a pert.

Munkánk eredménye lesz; hogy:
a devizaalapú kölcsönnél megszűnik a közjegyzői okirattal indítható végrehajtás, eltörlik a devizaárfolyam felár felszámítását és THM (kamat, költségek, díjak) helyett az MNB alapkamattal számolunk el a már visszafizetett törlesztések beszámításával, a tartozást az eredetileg megállapított havi törlesztő részletet fizethetjük tovább, aki ezt sem bírja, annak átütemezik a tartozását alacsonyabb, de több havi részlettel (hosszabb teljesítési idővel).
az eredeti forint vagy devizában felvett kölcsönnél a tisztességtelen THM (kamat/költség) kerülhet törlésre, a tartozás átszámításával.

Itt is felhívjuk a figyelmét: nem az a cél, hogy a Bátorprogram munkatársait válassza, hanem hogy tudja, van megoldás és pereljen. Az eljáró (nem csak Bátorprogramos!) ügyvédek, jogvédők listáját a http://batorprogram.hu/3/civil.htm#%C3%9CGYV%C3%89DEK vagy a http://hitelsikerek.hu/ugyvedlista/ oldalon, a nyertes pereket a http://batorprogram.hu/hitel-sikerek/ oldalon találja meg.

D) SZOLGÁLTATÁSAINK

I. Minden érdeklődő számára
1. Adósságkezelési kézikönyv. Ingyenes ismertető az emailen bejelentkező érdeklődőknek.
2. Ingyenes tanácsadás telefonon (emailen megszüntettük, mert időigényes, telefonon gyorsabban és hatékonyabban tudunk segíteni).
3. Személyes tanácsadás az Irodában 20.000Ft +ÁFA=25.400Ft
4. Szerződés bevizsgálása írásban 20.000Ft +ÁFA=25.400Ft
Megrendelő itt tölthető le

II. Bátor Program tagjainak
5. Fennálló tartozás egyenleg kiszámítása semmisség esetén
20.000Ft +ÁFA=25.400Ft
Megrendelő itt tölthető le

6. Megállapodás előkészítése a bankkal 20.000Ft +ÁFA=25.400Ft
Megrendelő itt tölthető le

7. "Magáncsőd" kereset" (új szolgáltatás) 60.000Ft +ÁFA=76.200Ft
8. Érvénytelenségi kereset 80.000Ft +ÁFA=102.600Ft
9. Végrehajtás megszüntetési per 80.000Ft +ÁFA=102.600Ft
10. Bírósági jogi képviselet 40.000Ft +ÁFA=50.800Ft
(Az ügyvédi díj általános alapdíja 20.000Ft+27% ÁFA/óra vagy szerkesztett oldal.)

11. Mintalevelek a banki, jogi ügyintézéshez (ingyenes hozzáféréssel);
12. Havi klubnapi tájékoztatók, konzultációk Budapesten, időszaki tájékoztatók megyénként.
13. Vállalkozói reklámoldal a neten (www.vallalkozok.batorprogram.hu tagoknak és tagi ajánlással ingyenesen)

3. ponthoz Tanácsadás
A személyes konzultáció díja minden megkezdett óra után nettó 20.000Ft+27% ÁFA (25.400Ft). A tanácsadás során a konkrét kölcsön szerződés általunk semmisnek tartott főbb okait is elmondjuk. Több hitel és egyéb tartozás esetén fizetési/perlési sorrendet állítunk fel. Elemezzük, hogy melyik kötelezettség perelhető és melyik, amelynél csak megállapodás köthető. Igyekszünk "kitanítani" a tanácsot kérőt, hogyan, mikor mit kell tennie, hogyan mit kell fizetnie.

4. ponthoz Szerződés bevizsgálása írásban (új szolgáltatás)
A szerződés bevizsgálási díja nettó 20.000Ft+27% ÁFA (25.400Ft). A bevizsgálás tartalmazza, hogy milyen jogszabályok alapján lehet semmis a szerződés. A válaszadás emailen történik. Levélben kért tanácsadás további költsége +2500Ft+27% ÁFA (3175Ft).

5. ponthoz Fennálló tartozás egyenleg kiszámítása semmisség esetén
A számítás díja nettó 20.000Ft+27% ÁFA (25.400Ft). Az adatokat szigorúan csak emailen és csak excel vagy word táblázatban fogadjuk el. 1. oszlop kölcsön felvétel összege, majd a bármilyen címen vissza/befizetett összegek forintban. A 2. oszlop ezen teljesítési napokat tartalmazzák. A válaszadás is emailen történik. Papíralapú adatok bevitele: +2500Ft+27% ÁFA (3175Ft). Levélben történő válasz: +2500Ft+27% ÁFA (3175Ft).

6. ponthoz Megállapodás előkészítése a bankkal
A BÁTOR PROGRAM ügyfelei/tagjai részére megindítottuk a régóta igényelt szolgáltatást: peren és végrehajtáson kívüli egyezséget ajánlunk a banknak/hitelezőnek, miszerint ügyfelünk részletekben teljesíti a fennálló tartozást. A havi törlesztést az ügyfél, a futamidőt a bank határozza meg. Szolgáltatási díj (a másolási és levelezési költségek elszámolása mellett): nettó 20.000Ft+27% ÁFA (25.400Ft)/kölcsönszerződés. (Javaslatunk: a havi törlesztés ne legyen kevesebb, mint a szerződéskötéskori első törlesztő részlet.)

7. ponthoz "Magáncsőd" kereset" (új szolgáltatás)
1. Ki kérheti
Akár deviza, akár FORINT kölcsönök esetében azok az adósok, akik igazolni tudják, hogy fizetőképességük tőlük kívülálló okokból alacsonyabb lett (vagy a törlesztő részlet emelkedett), kérhetik a bíróságtól a havi törlesztő részletük csökkentését, ha a bank még nem mondta fel a szerződésüket.
Ptk. 241. § A bíróság módosíthatja a szerződést, ha a felek tartós jogviszonyában a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

2. Pereljen ügyvéd nélkül
Ezt a pert ügyvédi megbízás és megbízási díj nélkül, akár illeték fizetés nélkül elindíthatja, a szükséges tudnivalókról a Bátor Program tagjait emailen tájékoztatjuk, telefonon konzultálunk.

3. "Magáncsőd" kereset elkészítése
Mind a devizaalapú, mind a forint kölcsön szerződések esetén a bírósági kereset elkészítésének díja 3 szerkesztett oldal alapján: 60.000Ft+27% ÁFA (76.200Ft).

8. ponthoz Érvénytelenségi per

MI PERELÜNK!

1. Érvénytelenségi kereset elkészítése
1.1. A devizaalapú kölcsön szerződéseket csak a Bátor Program tagjainak ajánljuk fel. Az Egyesületben működő ügyvédek segítségével bíróságtól kérjük az érvénytelenség megállapítását, függetlenül a szerződés állapotától (hatályos vagy felmondott). A bírósági kereset elkészítésének díja fogyasztói kölcsönszerződés esetén 4 szerkesztett lap ára: 80.000Ft+27% ÁFA (101.600Ft). Ezt a megoldást válassza!
Ha úgy gondolja, hogy csak magunkat akarjuk "eladni", tájékozódjon a CIVIL (és egyéb) szervezetek (http://batorprogram.hu/3/civil.htm) oldalon és válassza más szervezet segítségét, de pereljen, mert ma még másképpen nem tudja megnyugtatóan rendezni hitelét.

1.2. A díj fizetésről
Az ügyvédi díjak nyereséget nem tartalmaznak, ezért az ügyvédi irodáknak nincsenek tartalékai a fizetési kötelezettségek teljesítésére, ha a nem fizető, vagy részletekben fizető ügyfelek elmaradnak a díjfizetéssel. De! Különösen méltányolható esetben a 2-3 havi részletfizetést igyekszünk elfogadni, ha az egyesületi tagdíjakból befolyt összeggel áthidalható a fizetési kötelezettség. Mindannyiunk -ügyvéd, ügyfél, tagok- közös felelőssége, hogy a szolgáltatás (tanácsadás, perek vitele, érdekképviselet) fenntartható legyen, az ügyfelek részfizetés esetén is elindíthassák a pert és az előlegezett díjak megfizetésre kerüljenek.

2. Mit kell tennie, ha szeretne részese lenni a Bátor Programnak?
2.1. Bejelentkezés
Küldjön egy emailt a bator@kerekesdr.hu címre és írja meg, hogy hány órára szeretne időpontot foglalni a csütörtöki félfogadási napra. Az ügyeleti telefonon (+36)30/589-3950 is kérhet időpontot. Az email tárgyát mindig a BT jelzéssel kezdje.

2.2. Személyes megbízás
A kereset elkészítéséhez a megbízási szerződés (rákattintva olvasható) és az ügyvédi meghatalmazás a kölcsönszerződés alapján kizárólag személyesen írható alá az ügyfélszolgálati irodáknál a tanácsadást követően vagy külön alkalommal.

2.3. Iratátadás
Az iratokat a megbízás alkalmával, vagy ezt követően postán lehet átadni. (4 másolati példányban a kölcsönszerződés, üzletszabályzat, közjegyzői okirat. Végrehajtásban a közjegyzői végrehajtási záradék adósonként és 1 másolati példányban a végrehajtó jegyzőkönyve.)
FIGYELEM: hiányos irat nem akadálya a per indításának, de igazolni kell (tértivevényesen átvett levéllel), hogy a bank kérés ellenére az iratot nem adta ki.

3. A PER
3.1. A bírósági kereset alapja
A kölcsön szerződésekben a bankok nem tartották be a tisztességes szerződéskötés, valamint a fogyasztóvédelem szabályait, sok esetben a feltételeket utólag, egyoldalúan állapították meg és tisztességtelenül, egyoldalúan módosították, amely a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a Hitelintézeti Törvény (Hpt.) rendelkezései szerint is érvénytelenséget eredményez.
FIGYELEM: az első és legfontosabb lépés a szerződés részleges vagy teljes semmisségének a megállapítása. Csak a jogerős ítélet után köteles a bank elfogadni a semmisséget. A végrehajtás érvénytelen szerződés alapján már nem indítható, illetve a folyamatban lévő leállítható. Viszont a jogerős ítéletig a végrehajtást nem akadályozza.
A második lépcső a jogerős ítélet alapján megállapodás a bankkal a forint elszámolásról és a törlesztésről.
Harmadik lépcső, ha a bank nem együttműködő, akkor neki kell a bírósághoz fordulnia a fennálló forint követelése kikényszerítésére.

3.2. Mit kockáztat az Ügyfél?
A kereset elutasítása esetén a pervesztes félnek kell a kölcsönszerződés összege után 6% illetéket megfizetni, továbbá az ellenfél közel hasonló nagyságú ügyvédi költségeit megtéríteni. Az illeték alapja a pertárgyérték, amely a főkövetelés összege (költség és kamat nélkül, végrehajtásban a teljes követelés). A keresetet ítélet előtt vissza lehet vonni, ebben az esetben az eredeti illeték 30%-át kell megfizetni. Legkésőbb az első tárgyaláson vagy előtte történő elállás/visszavonás esetén a kereset illetéke csak az eredeti illeték 10%-a. A bíróságok előszeretettel utasítják el a kereseti kérelem vizsgálatát a kereset pontatlanságára hivatkozással. 2012-től az eredeti illeték 10%-át elkérik, hogy elriasszák a pereskedőt. A fellebbezésnél 10,5% a perköltség, felülvizsgálatban 12,5%.

A semmisségi perekben (tehát nem végrehajtás megszüntetése!) mód van kisebb kockázattal, esetleg kisebb eredményre (Hpt. itt nem alkalmazható). A részleges semmisség 36.000Ft illetékkel hasonló jellegű perköltség kockázattal (az ellenfél részére) indítható, amely csak a szerződés egyes tisztességtelen pontjainak törlésére elegendő, esetleg megdöntheti az egész szerződést.

3.3. Mit nyerhet az ügyfél?
A banki hitelszerződések semmisségének kimondása az alábbiakat jelenti:
- minden megállapodás (részletfizetés, tartozás elismerés, árfolyamgát szerződés, végtörlesztés is) semmissé válik az alap kölcsönszerződéssel egyidejűleg (a Bank nem kérhet deviza felárat);
semmissé lesz a közjegyzői okirat, így végrehajtás sem rendelhető el, illetve a folyamatban lévőt meg kell szüntetni; a gépkocsi kölcsönöknél nem vonhatja ki a járművet a forgalomból, opciós (vételi) jogával nem élhet;
- a kölcsön a gyakorlatban egy MNB alapkamatos forint kölcsönné válik (a felvett forint és a befizetett forint összeg különbözetére);
- a hatályos szerződések tovább fizethetők az eredeti törlesztőrészlettel, a felmondott szerződés esetén meg kell állapodni a Bankkal ugyanebben;
- vita esetén a Banknak kell pert indítania. A bíróságtól pedig kérni lehet az egyösszegű teljesítés helyett az eredeti törlesztőrészlet megállapítását [Pp. 217.§ (2) és (3) bekezdés].

3.4. A teljesítésről
Elsősorban annak jelent megoldást a per, aki pernyertesség esetén legalább az eredeti törlesztőrészlettel fizetni tudja a fennmaradó forint tartozását.

Megoldás lehet a fennmaradó összeg kifizetésére más forrás bevonása, családi, baráti kölcsönökkel, esetleg másik hitel felvételével, csak nagyon végső esetben ingatlan eladással. Családi segítségnél beválhat a lakáskassza előtarkarékosság, amellyel a lakás, így a tartozás is kivásárolható.

Aki nem a bankja (érvénytelen szerződésből származó törlesztő részlet emelkedés) miatt vált fizetésképtelenné, -vagyis az első törlesztőrészlet fizetésére sem képes-, annak csak átmeneti segítséget, időnyerést (végrehajtás felfüggesztést) jelenthet a per. Csak akkor érdemes a költséges eljárást elindítani, ha belátható időn belül megoldás mutatkozik a tartozás rendezésének fenti módjára.

Aki az eredeti törlesztő részletnél csak alacsonyabb összeg fizetésére képesek, azoknak a"magáncsőd" eljárást kell kérni a bíróságtól a Ptk. 241.§ alapján, ha még hatályos a szerződése.

9. ponthoz Végrehajtás megszüntetési per

1. A bírósági végrehajtás felfüggesztés alapja
Végrehajtás megszüntetési per (Vh per)
Végrehajtás esetén a végrehajtás megszüntetési keresetet mindenképpen meg kell indítani, ha a közjegyző nem törli a záradékot a semmisségi kereset alapján (ismét 6% illeték és perköltség kockázatával!), amelyben kérni lehet a keresetlevéllel megtámadott hitelszerződés (végrehajtható okirat) alapján a végrehajtás felfüggesztését.
Pp. 369. § A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha
a) a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre,

Hangsúlyozzuk: a felfüggesztés nem jog, csak lehetőség! A bíró jóindulatán múlik, hogy élhetünk-e vele.

2. A végrehajtás megszüntetési kereset elkészítésének díja megegyezik a semmisségi kereset elkészítés díjával. Semmisségi kereset után 1 lappal, azaz nettó 20.000Ft-tal olcsóbb.

3. Semmisségi (=érvénytelenségi) per vagy vh per kell-e?
A "minimál" program a végrehajtás megszüntetési per, mert csak ebben lehet a végrehajtást felfüggeszteni, tehát ez "kötelező". A vh per sajátossága a "statáriális" jelleg: "azonnal ítélő bíróság", ami azt jelenti, hogy 15 napon belül, az első tárgyaláson dönt a rendelkezésre álló tények alapján. Kivételesen tűzhet ki újabb tárgyalást 8 napon belülre.
Aki biztonságra törekszik, annak célszerű a vh. per előtt elindítania semmisségi pert. Akkor már a közjegyző előtt hivatkozhat a vitatott követelés törvénytelen záradékolására. Sajnos a közjegyzők azonban nem veszik figyelembe.
A vh per tárgyalását pedig jó eséllyel fel lehet függesztetni, ha bíró elfogadja a semmisségi bíróság várható döntését.

10. ponthoz Bírósági jogi képviselet

1. Jogi képviselet esetén a tárgyalásra felkészítés és a tárgyalás 1+1óra, azaz 40.000Ft+27% ÁFA (50.800Ft).
A keresetlevél tartalmazza, hogy a bíróság a felperes/adós és jogi képviselője távollétében is tárgyalja a kérelmet. Tehát a kereset levél önmagában is elegendő a pernyertességhez, azonban a joggyakorlat még nem alakult ki, ezért célszerű szóban is megerősíteni a leírtakat.

11. ponthoz Mintalevelek

1. A Bátor Program honlapján az EGYESÜLET menüben a belépési kód megadásával elérhetjük azokat a tanácsokat és mintaleveleket, amelyek a hitel kezeléséhez szükségesek. Jelenleg átmenetileg szabadon hozzáférhető: http://batorprogram.hu/letoltheto-dokumentumok/

12. ponthoz Előadások

1. Szívesen tartunk előadást, konzultációt, személyes tanácsadást az ország minden területén, ahová megszervezik nekünk a hallgatóságot.

13. ponthoz Vállalkozók

1. Használják ki a lehetőséget és reklámozzák magukat, ismerőseiket, akiben megbíznak. Szeretnénk, ha kialakulna egy olyan gazdasági közösség, amely alapja lehet egy későbbi önellátó/kisközösség-ellátó saját belső pénzzel elszámoló rendszernek, függetlenítve magunkat minden külső pénzügyi, politikai, hatalmi diktátumoktól.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kelt: Budapesten, 2014. július 17. napján.

Szívélyes üdvözlettel

Bátor Program munkatársai

KEDVES OLVASÓ!
HA EZT A TÁJÉKOZTATÓT ELOVASTA, KÉRJÜK, ADJA TOVÁBB AZOKNAK, AKIK MÉG NEM TUDNAK RÓLA. HA KINYOMTATJA VAGY MÁR ÚGY KAPTA, ADJA TOVÁBB INTERNETTEL NEM RENDELKEZŐ BARÁTAINAK. MINDEN TOVÁBBADOTT PÉLDÁNY EGY CSALÁD ESÉLYE LEHET ÉS AZ ÖN SEGÍTŐTÁRSA ÚGY, HOGY MÉG HÁLÁS IS LESZ ÖNNEK AZ INFORMÁCIÓÉRT!
KÖSZÖNJÜK HA ÉRDEKLŐDÉSÉVEL, A TÁJÉKOZTATÓ TOVÁBBADÁSÁVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT.

Mindenki vegyen maga mellé 12 embert, akiért szívesen dolgozik.
Legyünk bátrak a közösségünk építésében!

Érdemes az elődeink üzenetét megszívlelni:
Azt cselekedjétek másokkal, amit szeretnétek,
hogy mások cselekedjenek veletek, mert
EZ a TÖRVÉNY.