Ügyvédi szolgáltatások

Vannak olyan tevékenységek, amelyet csak ügyvéd láthat el (kizárólagos ügyvédi szolgáltatások). Másrészr?l az ügyvéd m?ködési köre korlátozott, más tevékenységet csak sz?k körben végezhet (egyéb szolgáltatások) és munkaviszonnyal járó feladatot nem vállalhat.

Kizárólagos ügyvédi szolgáltatások

 • Jogi tanácsadás, okirat szerkesztés (beadvány, szerz?dés), okiratok hitelesítése ügyvédi ellenjegyzéssel;
 • Polgári (peres) ügyek képviselete a bíróság el?tt
 • Büntet? ügyek érintettjeinek (gyanúsított, sértett, tanú) képviselete a büntet? eljárásban
 • Ingatlan ügyletek földhivatali bejegyzése
 • Társaságok ügyleteinek cégbírósági bejegyzése
 • Ügyvédi letét kezelés (pénz, értéktárgy, okirat)

Egyéb szolgáltatások

(amelyet ügyvéd is elláthat)

 • Hitelez? képviselete cs?d, illetve felszámolási eljárásban
 • Cég megszüntetése: végelszámolással, végelszámolói feladatok ellátása
 • Kintlév?ség kezelés, követelés állomány behajtása, érvényesítése
 • Társaság tagjának (részvényes), társasházi ingatlan tulajdonosának képviselete a taggy?lésen, közgy?lésen
 • Igazgatósági, felügyel? bizottsági, kuratóriumi tagsági feladatok ellátása
 • Követelések peren kívüli kezelése
 • Adó, társadalombiztosítási, pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás
 • Államigazgatási ügyintézés (minisztériumoknál, polgármesteri hivataloknál, TB-nél, APEH?nál és más hatóságoknál, hivataloknál)
 • Ingatlanközvetítés
 • Szabadalmi ügyvitel