Ügyvédi meghatalmazás

Meghatalmazó, a továbbiakban Ügyfél:
Neve: _____________________
Székhelye/Lakóhelye: _____________________
Cgj.sz./Anyja neve: _____________________
Adószáma/Adósazonosítója: _____________________
Képviseli: _____________________

Meghatalmazott, a továbbiakban Iroda:

Az Ügyfél meghatalmazza az Irodát, hogy:
__________________________________________________________

__________________________________________________________
ügyében képviselje az Ügyfelet az ügyben érintett személyeknél, adatszolgáltatóknál, a bíróság illetve más hatóságok és hivatalok el?tt.

A meghatalmazás az Ügyvédekr?l szóló 1998. évi XI. törvény feltételeivel az Iroda bármely tagjának eljárására és az Ügyfél vagy az Iroda írásban tett visszavonó nyilatkozatáig érvényes. A törvény 26.§ (4) bekezdése szerint a meghatalmazás feljogosítja az Irodát minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy szabályszer? ellátásával jár, így okirat aláírására; pénz, irat és más vagyontárgy átvételére, ?rzésére is. A meghatalmazás a törvény 26.§ (2) bekezdése alapján tanúk közrem?ködése nélkül is teljes bizonyító erej? magánokirat.